Trường tiểu học An Hòa C tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2018-2019

Lễ công nhận trường chuẩn quốc gia ngày 27 tháng 01 năm 2018

Thăm hỏi gia đình chính sách

Sinh hoạt chuyên môn trường về chuyên đề dạy học 2 buổi/ngày

Họp chuyên môn trường về cách trình bày bảng các môn học

Hội thi vẽ tranh về chủ đề môi trường năm học: 2017-2018

grass 1234
grass copy

Kiểm tra trực tuyến

Toán 5

Giáo viênthanhoac 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay

Tiếng Việt 4

Giáo viênthanhoac 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay